Használati feltételek

Az alábbiakban meghatározottak azok a feltételek, amelyek szabályozzák a vegashu.click weboldal (a 'Weboldal') használatát, valamint az Ön jogait és kötelezettségeit a Weboldallal kapcsolatban. Kérem, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, mielőtt használná a Weboldalt.

A Weboldal használatával Ön kifejezetten elfogadja a jelen Szerződést, és kötelezettséget vállal arra, hogy betartja annak feltételeit. Ha nem ért egyet a Szerződéssel, kérjük, ne használja a Weboldalt.

1. Regisztráció

A Weboldal használatához regisztrálni kell, ahol meg kell adnia bizonyos személyes információkat. Ön felelős a regisztrációval kapcsolatos információk pontosságáért és naprakészségéért. A regisztrációs adatokat bizalmasan kell kezelni, és nem ajánlott másoknak átadni. Felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely a regisztrált fiókkal történik.

A regisztrációval elismeri, hogy a Weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, és semmilyen módon nem jogosult a Weboldalon elérhető anyagok, tartalmak vagy információk másolására vagy terjesztésére.

2. Tartalom

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, amelyek harmadik fél által biztosítottak. Az ilyen tartalomért a felelősség a tartalom szolgáltatóját terheli. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalmak pontosságáért, teljességéért vagy megbízhatóságáért. Ön egyetért azzal, hogy a Weboldal használata kizárólag saját felelősségére történik.

A Weboldalon található tartalomhoz való hozzáférésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nem fogja másolni, letölteni, terjeszteni vagy bármilyen formában felhasználni azt a Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalaira való hivatkozásokat, amelyek hatályosak lehetnek a Szerződésen kívül. A Weboldal nem vállal felelősséget harmadik fél weboldalainak tartalmáért vagy azok használatából eredő károkért.

3. Személyes adatok védelme

A Weboldal az Ön személyes adatait a Részvénytársaság Adatvédelmi Nyilatkozata szerint kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, látogassa meg az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

4. Felelősség korlátozása

A Weboldalat 'ahogy van' alapon használja, és semmilyen módon nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen vagy közvetett károkat vagy a kereskedelmi jellegű vagy az adatvesztést. A Weboldal nem vállal semmilyen felelősséget sem a Weboldalon elérhető információk pontosságáért, teljességéért vagy megbízhatóságáért.

  • A Weboldal esetlegesen nem elérhető lehet karbantartási tevékenységek, rendszerhiba, vagy bármilyen más okból. Nem vállalunk felelősséget az ilyen időszakokban megszakadt hozzáférésért vagy a Weboldalak üzemzavaráért.
  • A Weboldal harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat is tartalmazhat, amelyekről a Weboldalnak nincs ellenőrzése. Nem vállalunk felelősséget ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségéért, megbízhatóságáért vagy teljesíthetőségéért.

5. Jogvita megoldás

Az alábbiakban leírt feltételek kizárólag az Ön és a Weboldal közötti jogvitákra vonatkoznak. Jelen Szerződés alávetett az Ország bíróságainak joghatóságának, és azoknak a törvényeknek kell irányítaniuk, amelyek alapján a Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeket lehet érvényesíteni.

Amennyiben jogvitája felmerül a Weboldal és harmadik fél között, a Felek először igyekeznek megegyezni a jogvita békés megoldására. Ha a felek nem jutnak összhangra, akkor a jogvita eldöntésére kizárólag az Ország bíróságai jogosultak.